מערכת לחיצה בקטרים גדולים

מחברי לחיצה בקטרים גדולים

צנרת SP קטרים גדולים

מידה

מק"ט

40X3.5

7700111

50X4

7700121

63X4.5

7700131

בושינג פנים/חוץ

מידה מק"ט
¾(פ)-¼1(ח) 770068
¾(פ)-½1(ח) 770069

הסתעפות T 1

מדיה מק"ט
40-40-40 781300
50-50-50 782300
63-63-63 783300

הסתעפות T 3

מידה

מק"ט

40-¾-40

781461

40-1-40

781462

40-1¼-40

781463

50-¾-50

782461

50-1-50

782462

50-1½-50

782464

63-2-63

783469

הסתעפות T 2

מידה

מק"ט

40-32-40

781304

50-32-50

782304

50-40-50

782305

63-40-63

783305

63-50-63

781400

זווית הברגה פנימית

מידה מק"ט
¼40-1 781264
½50-1 782265
63-2 783269

זווית הברגה חיצונית

מידה מק"ט
¼40-1 781243
½50-1 782244
63-2

783249

זווית

מידה מק"ט
40-40 781200
50-50 782200
63-63 783200

מחבר הברגה פנימית

מידה מק"ט
¼40-1 781164
50-1/1/2 782165
63-2 783169

מחבר הברגה חיצונית

מידה מק"ט
¼40-1 781142

50-1/1/2

782144

63-2

783149

מחבר מעבר דו כיווני

מידה מק"ט
40-32 781113
50-32 782113
50-40 782114
63-50 783115

מחבר דו כיווני

מידה מק"ט
40-40 781100
50-50 781100
63-63 783100

הרשמה לבית פתוח